YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 MART 2022 Çarşamba günü Saat: 13:00’da dernek merkezi; Bağlar mahallesi 24.sokak no:3 Bağcılar-İST. Adresinde Pandemi kurallarına riayet edilerek aşağıdaki yazılan gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 23 MART 2022 Çarşamba günü aynı adres ve saatte aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya iştirak etmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:                                                                                                                   01.03.2022  

1 – Açılış ve yoklama,

2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi,

3 – Yönetim kurulu Mali ve Faaliyet Raporları, Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması

4 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrı ayrı ibrası

5 – Yeni seçilecek yönetim kuruluna, menkul ve gayrimenkul alması, satması,kiralaması ve  kiraya vermesi, tahsis etmesi veya alması, hibe alması ve vermesi, Alternatif ve uzlaşma çözüm yollarına müracaat etme yetkisinin verilmesi

6 – Tüzük değişikliği,

7 – Dilekler ve temenniler,

8 – Kapanış.